WEGIERSKA GENETYKA POLSKA PRODUKCJA ,

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Wysłano formularz

© 2016-2019 Agro Seed Sp. z o.o.

 

Kukurydza na ziarno, kiszonkę, biogaz i bioetanolAgro Seed Sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku nasiennym, realizując reprodukcję i import materiału siewnego roślin rolniczych.

 

Agro Seed Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem węgierskiej firmy HungaroSeed, hodowcy i właściciela wielu odmian kukurydzy, o liczbie FAO od 170 do 320, spełniających wymagania co do różnorodnych warunków uprawy, tak klimatyczno-pogodowych, glebowych oraz związanych z kierunkami produkcji kukurydzy – na ziarno, kiszonkę, biogaz i bioetanol.

 

Podstawowym i głównym celem Agro Seed Sp. z o.o. jest organizacja doświadczeń rejestrowych, produkcyjnych i marketingowych tych odmian. Pokazujemy polskim producentom kukurydzy nową technologię siewu i uprawy, jak również ogromny potencjał węgierskich odmian kukurydzy.

 

Priorytetem Agro Seed Sp. z o.o. jest nie tylko wysoka jakość i potencjał genetyczny  odmian, ale też przystępny poziom cen.

 

Zapraszamy do katalogu 2024 ->>

 

Agro Seed Sp. z o.o. realizuje również kontraktację plantacji nasiennych
    odmian krajowych i reprodukcję odmian zagranicznych:

 

1/ Łubin wąskolistny i żółty

2/ Grykę

3/ Rajgras angielski, holenderski i włoski

4/ Rzodkiew oleistą

5/ Wykę jarą

6/ Kostrzewę łąkową

7/ Kupkówkę

8/ oraz wybrane gatunki i odmiany zbóż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz ulotkę ->>

© 2016-2024 Agro Seed Sp. z o.o.

Proj. i wykonanie: Paweł Zechenter

ODMIANY KUKURYDZY

ODMIANY KUKURYDZY
WEGIERSKA GENETYKA POLSKA PRODUKCJA

Kukurydza na ziarno, kiszonkę, biogaz i bioetanol