Proj. i wykonanie: Paweł Zechenter

RF 500 – FAO 300/320 Odmiana hodowli polsko-węgierskiej.
Charakterystyka odmiany Typ ziarna flint–dent Idealny dla kur niosek i gołębi Ziarno o wysokiej zawartości β-karotenu Szybkie oddawanie wody i budowa suchej masy Zalecane do uprawy pod folią Odmiana o czerwonym ziarnie przeznaczona do uprawy na ziarno/kiszonkę wysoki wigor i szybki rozwój w początkowym etapie wegetacji bardzo dobre oddawanie wody wysoka odporność na wiosenne chłody Cechy szczególne maksymalny plon przy bardzo wczesnym siewie, pozytywnie reaguje na precyzyjny siew Kierunki użytkowania na ziarno/na kiszonkę, masa 1000 ziaren 220-260 g Zalecana gęstość siewu przy spodziewanym poziomie opadów: 350 mm/rok – 60-62 tys/ha 350-450 mm/rok – 68-70 tys/ha > 450 mm/rok – 72-75 tys/ha Plonowanie ilość rzędów ziaren w kolbie: 14–16, plon ziarna: 9–11 ton/ha o wilgotności 14%
ODMIANY KUKURYDZY
WEGIERSKA GENETYKA POLSKA PRODUKCJA
RF 500 – FAO 300/320 Odmiana hodowli polsko-węgierskiej.
ODMIANY KUKURYDZY
Charakterystyka odmiany Typ ziarna flint–dent Idealny dla kur niosek i gołębi Ziarno o wysokiej zawartości β-karotenu Szybkie oddawanie wody i budowa suchej masy Zalecane do uprawy pod folią Odmiana o czerwonym ziarnie przeznaczona do uprawy na ziarno/kiszonkę wysoki wigor i szybki rozwój w początkowym etapie wegetacji bardzo dobre oddawanie wody wysoka odporność na wiosenne chłody Cechy szczególne maksymalny plon przy bardzo wczesnym siewie, pozytywnie reaguje na precyzyjny siew Kierunki użytkowania na ziarno/na kiszonkę, masa 1000 ziaren 220-260 g Zalecana gęstość siewu przy spodziewanym poziomie opadów: 350 mm/rok – 60-62 tys/ha 350-450 mm/rok – 68-70 tys/ha > 450 mm/rok – 72-75 tys/ha Plonowanie ilość rzędów ziaren w kolbie: 14–16, plon ziarna: 9–11 ton/ha o wilgotności 14%